tin nỗi bật

Thành phố Hồ Chi Minh tất cả học sinh, sinh viên ngừng đến trường từ ngày 02/2/2021

01/02/2021 14:26

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có Công văn 324/UBND-VX về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Công văn 324/UBND-VX được ban hành ngày 01/2/2021.

Theo đó, căn cứ Chỉ thị 79/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình 302/TTrGDĐT-VP ngày 01 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố dừng đến trường từ ngày 02 tháng 02 năm 2021, thực hiện việc chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên internet, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 theo quy định.

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch năm học của Thành phố, nhanh chóng chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên internet và đảm bảo lịch trực, đảm bảo thông tin xuyên suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trước đó, ngày 28/01/2021, tại Chỉ thị 79/CT-BGDĐT, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương, Sở GDĐT phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên nghỉ học; hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm xem xét, quyết định cho sinh viên, học viên nghỉ học và thực hiện việc dạy và học theo hình thức trực tuyến.

                                                                                                                    Ngọc Phong